Capoeira

Capoeira  

4/6 ans

Salle Montaigne

MERCREDI

17h30/18h30

Carlos L

à partir 7 ans

Salle Montaigne

MERCREDI

18h30/20h30

Carlos L

5//7 ans

Dansarte

VENDREDI

17h10/18h10

Carlos L

à partir de 8 ans

Dansarte

VENDREDI

18h15/19h30

Carlos L

ADOS/ADULTES

Salle Jean Bouin

VENDREDI

20h/21h30

Carlos L